Tuesday, 11 December 2012

GARISPANDUAN DASAR PERANCANGAN BANDAR RAYA ISLAM


9.1 PEMBANGUNAN PENGURUSAN

9.1.1 ETIKA KERJA ISLAM

Sepuluh (10) Etika Kerja Islam  yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad  Abdul Rauf
sebagai panduan adalah seperti berikut:

1. Objektif jangka panjang di dunia hendaklah dihubungkaitkan dengan objektif
jangka panjang yang hakiki untuk beribadah kepada Allah S.W.T  dan mendapat
keredhaanNya
2. Nilai-nilai agama dan moral hendaklah diambilkira sebelum pengambilan bekerja
dan semasa bekerja
3. Masa hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan bukan untuk disia-siakan
4. Mengamalkan nilai-nilai luhur seperti berdisplin, amanah dan bertangungjawab
5. Sentiasa muhasabah diri dan membuat pembetulan ke arah yang lebih baik
6. Tiada pilih kasih dan diskriminasi
7. Kebajikan kakitangan diutamakan
8. Pendapatan kakitangan hendaklah disegerakan
9. Ganjaran dan peringatan hendaklah diamalkan
10. Musyawarah dan kerjasama diamalkan sepenuhnya

untuk lebih lanjut sila klik link ini ----> http://115.133.144.162/mpkb/Bandarrayaislam/BAB%209-GARIS%20PANDUAN.pdf?PHPSESSID=21df63e00317bb06bb41a3c2478e0b12

No comments:

Post a Comment